Info

Pt. lukket for fysiske besøg grundet corona-situationen. Åbningstider dog som normalt på Tlf. 86 13 53 11. | Tilmeld dig vores månedlige nyhedsbrev og få det hele med

Billetbestilling for skoler for skoler og institutioner

Prisen for teaterbilletter er 70 kr. (56 kr. ex. moms). Skoler, daginstitutioner, klubber mm. kan søge 50-100% refusion for teaterbilletterne – se venligst nedenfor.

Ved billetbestilling bedes skoler og andre institutioner kontakte os via tlf. 86 13 53 11 eller post@gruppe38.dk. Online billetbestilling og øvrige rabatter kan kun benyttes af private.

Billetreservationer foretaget af skoler og andre institutioner er bindende og kan som udgangspunkt ikke annulleres.

“Tak for en god film!”

“Jeg troede, at det var en gammel forestilling, men så var det virkelig godt!”

“Jeg tror, det handlede om at finde en lykkelig slutning.”

“I begyndelsen troede jeg, at det bare var teater. Men det var kun i begyndelsen.”
– Skoleelever på besøg hos Teatret Gruppe 38.


Androkles og loeven - Carte Blanche og Teatret Gruppe 38 (2) - Foto: Bo Amstrup

Kommunale skoler i Aarhus Kommune

Kommunale skoler i Aarhus kommune tildeles hvert år i november en pulje penge til køb af teaterbilletter. Pengene skal bruges inden den 15.juni. Indenfor denne pulje får skolerne 100% refusion af billetterne. Det er Børnekulturhuset, der administrerer refusionsordningen.

Efter den 15. juni hvert år laver Børnekulturhuset en opgørelse over, hvor mange penge der er tilbage i skolernes samlede pulje. De resterende penge går over i efterårspuljen. Det er muligt at søge penge fra efterårspuljen til at dække køb af teaterbilletter – dette skal dog godkendes af Børnekuturhuset før der bestilles billetter.

Når efterårspuljen er opbrugt, kan skolerne søge 50% refusion af teaterbilletterne.

Ordningen administreres af Børnekulturhuset i samarbejde med skolens teaterkontaktlærer.

Ved spørgsmål vedr. kommunens teaterordning kontaktes Børnekulturhuset på tlf.: 41 85 66 69 eller via e-mail, fx til Astrid fra Børnekulturhuset på asg@aarhus.dk.

Læs reglerne for ordningen på denne side under Teaterrefusion.


Androkles og loeven - Carte Blanche og Teatret Gruppe 38 - Foto: Bo Amstrup

Fri- og private skoler i Aarhus Kommune

Fri- og private skoler i Aarhus Kommune kan søge 50% refusion af billetprisen ved at kontakte Kulturforvaltningen i Aarhus kommune på tlf.: 41 85 72 12 eller kultur@aarhus.dk.

Ved henvendelse til kulturforvaltningen oplyses:
– Institutionens navn
– Navn på teatret
– Forestillingens titel
– Spilledato
– Pris for teaterbilletterne

Kulturforvaltningen opfordrer skoler til at søge i god tid, inden forestillingen spiller.


Skoler beliggende uden for Aarhus Kommune

Skoler uden for Aarhus Kommune kan søge 50 % refusion af billetprisen i hjemkommunen. Kontakt venligst hjemkommunen for at høre nærmere.


Daginstitutioner, fritidsklubber ungdomsskoler og ungdomsklubber

Daginstitutioner, fritidsklubber, ungdomsskoler og ungdomsklubber kan søge 50% refusion for teaterbilletter gennem Børnekulturhuset.

Ved spørgsmål vedr. refusionsordningen kontaktes Børnekulturhuset.