Danner

En grevinde af folket

Historien om Grevinde Danner er én af de mest spektakulære i Danmarkshistorien. Louise Rasmussen blev i 1815 født i rendestenen som følge af et overgreb på hendes ugifte mor. Men hun gjorde op med samfundets patriarkalske forventninger – og tidens normer gav hun fanden i.

Hun elskede to af landets mest magtfulde mænd, avisudgiveren Carl Berling og Kong Frederik 7., som hun giftede sig med. Det bedre borgerskab stod i kø i forsøg på at ydmyge hende, men grevinden og kongen blev trofast stående ved hinandens side. Og imens blev enevælden ophævet, Danmarks Grundlov underskrevet og de første socialreformer indført.

 

Forestillingen er blevet til i samarbejde med Krise- og videnscentret Danner, der arbejder for kvinder og børns rettigheder. Danner spilles i Gruppe 38’s teatersal – og ikke på vand.